Faktoringas - imones apyvartiniu lesu finansavimas

FAKTORINGAS

Faktoringas — įmonės finansavimas

Faktoringas yra efektyvus ir greitas įmonės apyvartinio kapitalo finansavimo būdas, kuris leidžia, neįkeičiant turto, gauti 80–90 proc. sąskaitos sumos. Per kelias dienas, pateikus dokumentus, pardavėjui sumokamas avansas, o pirkėjui atsiskaičius, – ir likusi suma. Faktoringas yra labai lanksti finansavimo priemonė, nes ji tiesiogiai susijusi su pardavimo apimtimi – kuo didesnis pardavimas, tuo daugiau gaunama lėšų.

Faktoringas — rizikų sumažinimas

Faktoringas - imones saskaitu finansavimasFaktoringas – sąskaitos finansavimas, kai klientų uždelstos apmokėti sąskaitos pagrįsta piniginio reikalavimo (debitorinio įsiskolinimo) perdavimu faktoringo bendrovei ir apimanti finansavimą, sąskaitų administravimą ir klientų skolų apskaitą bei rizikos, susijusios su abejotinomis skolomis, sumažinimą.

Šimtai tūkstančių pasaulio įmonių, sudarydamos prekybos sandorius, naudojasi faktoringo bendrovių paslaugomis. Faktoringas leidžia pritraukti papildomų lėšų prekybai finansuoti, užtikrina stabilius pinigų srautus bei palengvina jų planavimą, sumažina valdymo ir administracines sąnaudas, gali eliminuoti riziką, susijusią su blogais debitoriniais įsiskolinimais, todėl įmonės daugiau išteklių gali skirti savo pagrindinei veiklai.

Faktoringas — kas gali pasinaudoti

Dažniausiai faktoringo paslaugomis naudojasi:

Didmenininkai – jų pirkėjai yra didesnės parduotuvės, parduotuvių tinklai arba prekybos centrai. Jiems problemų kelia mokėjimų terminai, reikalaujantys finansavimo. Tokiam finansavimui gauti dažniausiai reikia papildomo užstato. Faktoringo atveju užstatas yra nebūtinas.
Gamintojai – Svarbiausi argumentai – apsidraudimas nuo rizikos, gamybos ir pardavimo finansavimas;
Tiekėjai – parduoda prekes ar žaliavas gamintojams – jiems problemų kelia mokėjimo terminai, reikalaujantys finansavimo. Tokiam finansavimui gauti dažniausiai reikia papildomo užstato. Faktoringo atveju užstatas yra nebūtinas.
Eksportuojančios įmonės – svarbiausi aspektai priklauso nuo klientų ir šalių, į kurias prekės parduodamos: finansavimas, administravimas (bendravimas su partneriais sudėtingesnis), rizikos išvengimas (jie dažnai negali įvertinti su partneriais susijusios rizikos ir jos išvengti dėl didelių atstumų);
Greitai augančios mažos ir vidutinio dydžio įmonės – svarbiausia įmonių grupė, kuriai reikia finansuoti augantį apyvartinio kapitalo poreikį, tuo tarpu įkeitimui neturi pakankamai turto. Tokioms įmonėms tinkamiausias finansavimo produktas yra faktoringas;
Paslaugų įmonės – transporto įmonės, statybų sektoriaus įmonės ir pan;
Didelių projektų vykdytojai – esant konkurencijai, vienas iš pagrindinių pranašumų yra ilgas mokėjimų terminas. Išaugus pardavimui, įmonės priverstos naudoti išorinius finansavimo šaltinius.